ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΜΙΛΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΡΦΥΡΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΡΦΥΡΗ
0 σχόλια: