ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΔΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

Πρὸς

Τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Πρεσβυτέρα Εἰρήνη Ἰ. Διώτη
Μακαριώτατε Πρόεδρε καὶ 
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς, ἐφέτος στὶς 7 Ἀπριλίου, Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, διαβάστηκε στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ποὺ προτρέπει μὲ συγκινητικὰ λόγια τοὺς νέους νὰ γίνουν κληρικοὶ καὶ τὸν πιστὸ λαὸ νὰ τοὺς ἐνισχύσει καὶ νὰ ἐνθαρρύνει «τοὺς νέους αὐτοὺς ἄνδρες ποὺ πέφτουν στὸ πέλαγος τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ προσφέρουν ἔργο. Ἔργο λειτουργικό, ποιμαντικό, διδακτικό. Νὰ χειραγωγήσουν ψυχὲς στὸν Κύριο».

  


Ὁ μεγάλος πόνος γιὰ μᾶς τοὺς Ναυπακτίους εἶναι ὅτι ἡ ἐγκύκλιος αὐτὴ διαβάστηκε στὴ Ναύπακτο. Γύρισε τὸ μαχαίρι σὲ μιὰ πληγὴ ποὺ αἱμορραγεῖ στὶς ψυχές μας. Πολλὲς οἰκογένειες Ναυπακτίων ἔδωσαν τὰ παιδιά τους στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ λαὸς τὰ δέχτηκε καὶ τὰ στήριξε μὲ ἀγάπη. Τὰ περιέβαλε μὲ θαυμασμὸ γιὰ τὴν ἐνάρετη ζωή τους, γιὰ τὴν ἄμετρη ἀγάπη τους καὶ προσφορά τους στὴν Ἐκκλησία. Νέοι μορφωμένοι Ἱερεῖς καὶ Μοναχοὶ ὄργωναν τὰ χωριὰ τῆς Ναυπακτίας, ἐνέπνεαν μὲ τὸ παράδειγμά τους πολλοὺς νέους καὶ ὁδηγοῦσαν μὲ τὰ πύρινα κηρύγματά τους χιλιάδες ψυχὲς κοντὰ στὸ Θεό. Αὐτοὺς τοὺς φλογεροὺς ἐργάτες τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, αὐτοὺς τοὺς ἐμπνευστὲς πρὸς τὸν Μοναχισμὸ καὶ τὸν Κλῆρο πολλῶν νέων, προσπάθησε νὰ γκρεμίσει στὰ μάτια τοῦ λαοῦ, βρίζοντας καὶ συκοφαντώντας, ὁ Ἐπίσκοπός μας. Κατάφερε νὰ γκρεμίσει ὅ,τι ὡραῖο ὑπῆρχε. Ξερίζωσε ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν νέων κάθε ἐμπιστοσύνη στὴ Διοικοῦσα Ἐκκλησία.


Δὲν εἶστε ἐσεῖς οἱ ἴδιοι, ἅγιοι Συνοδικοί, ποὺ ζητήσατε καὶ πετύχατε μὲ τὴ βοήθεια κοσμικῶν ἐξουσιῶν νὰ διαλύσετε μὲ ψευδῆ στοιχεῖα πρὸς ἱκανοποίηση τοῦ μίσους τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τὸ Μοναστήρι μας ποὺ ἀποτελεῖ κόσμημα γιὰ τὴν Ναύπακτο καὶ γενικῶς γιὰ τὴν Μητρόπολη Ναυπάκτου, ἀλλὰ πρὸ παντὸς εἶναι μία πνευματικὴ ὄαση ποὺ βρίσκουν ἀνάπαυση οἱ ψυχές μας; Γιατί τὸ κάνατε αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ἅγιοι Πατέρες; Δὲν ὑπολογίσατε καθόλου τὸν πιστὸ λαό. Τώρα ζητᾶτε τὴν βοήθειά του.Ὅταν ταλαιπωροῦνται ἔτσι οἱ ζηλωτὲς Μοναχοί, ὅταν ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία ταλαιπωρεῖ καὶ βασανίζει καὶ διασύρει τοὺς πιστοὺς καὶ ἀφοσιωμένους ἐργάτες της, γιατί ζητᾶτε ἀπὸ τὸν ἁπλὸ λαὸ τὸν ὁποῖον σκανδαλίζετε, μὲ αὐθαίρετες καὶ θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ δικτατορικὲς ἐνέργειες, νὰ δώσει τὰ παιδιά του στὴν Ἐκκλησία;Τὰ ὡραῖα καὶ συγκινητικὰ λόγια εἶναι τὸ τυρί. Πίσω ὅμως ὑπάρχει ἡ φάκα. Ἂν δὲν ἀλλάξετε αὐτὸν τὸν δεσποτοκρατικὸ τρόπο ποὺ διοικεῖται ἡ Ἐκκλησία, ἐπὶ ματαίῳ θὰ στέλνετε ἐγκυκλίους καὶ προτροπές.Μὲ σεβασμὸ
Πρεσβυτέρα Εἰρήνη Ἰ. Διώτη
Ναυπάκτια
Πλατεῖα Βικτωρίας 9 – 104 34 Ἀθήνα

ΠΗΓΗ:

http://syletpatr.blogspot.gr/2013/04/blog-post_13.html0 σχόλια: