Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Γράφει η Loula Zois

Ο θεολόγος & δημοσιογράφος Πρωτοπρ. Ιωάννης Διώτης, ο οποίος έγραψε δύο βιβλία δια την εκκλησιαστικήν τραγωδίαν της Ναυπάκτου «ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ» & «ΒΑΝΑΥΣΑ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΠΙΤΙΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΙΝ ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ», έδωκε εις τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον κ. Ιερώνυμον το εξής κείμενον:

«Τοιαύται προκλητικαί περιπτώσεις εκκλησιαστικής κακοδιοικήσεως και κακοδικίας, αι οποίαι συνέβησαν εις το εν Αθήναις Συνοδικόν Μέγαρον, εξ αιτίας του Ναυπάκτου Ιεροθέου, με παραπλανητικάς μεθοδεύσεις του, ουδέποτε και ουδαμού έχουν παρατηρηθή εις ολόκληρον την Ορθοδοξίαν.
 

» Η Ιερά Σύνοδος, δια να επιβάλη το επιτίμιον της ακοινωνησίας εις την εν Ναυπάκτω Ι. Μ. Μεταμορφώσεως, κατόπιν παρανόμου, αντικανονικής και ψευδολογικής εισηγήσεως του Ναυπάκτου Ιεροθέου, ενήργησε αναρμοδίως, αντικανονικώς, παρανόμως, αυθαιρέτως, αναλγήτως και απανθρώπως.


»Ένεκα της επιβολής του επιτιμίου αυτού και της συνεχιζομένης εξοργιστικής μακροχρονίου διατηρήσεώς του (επί 5 και πλέον έτη), εκακοποιήθη η αλήθεια, περιεφρονήθη η δικαιοσύνη και εφυγαδεύθη η αγάπη.
 

» Παρεβιάσθησαν αι αρχαί της χρηστής Διοικήσεως. Από της απόψεως αυτής, ενώ η Ιερά Σύνοδος έπρεπε να είναι το παράδειγμα προς μίμησιν, εγένετο παράδειγμα προς αποφυγήν, υπαιτιότητι του Ναυπάκτου Ιεροθέου.


» Το προεδρικόν Διάταγμα διαλύσεως της ως άνω Ιεράς Μονής είναι προϊόν πολλαπλής εκκλησιαστικής εξαπατήσεως υπό του Ναυπάκτου Ιεροθέου. 

Δεν υπερβάλλω. Σέβομαι την υπογραφήν μου».

ΠΗΓΗ: 

0 σχόλια: